Zorginstelling en streekproduct

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Centraal in deze Masterthesis staat de onderzoeksvraag: “Wat zorgt voor een – voedsel gerelateerde – kwaliteit van leven voor ouderen binnen Joris Zorg? Hoe kan een maaltijd bereid uit lokaal betrokken voedsel een verschil maken in de maaltijdbeleving?”

Zie hier